Vinneren av innovasjonskonkurransen ble Testarena Norefjell med "best uten bil"

Det kom inn flere innovative og tverrfaglige løsningsforslag på våre utfordringer knyttet til innovasjonskonkurransen som ble utlyst i mars - grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende. Formålet med konkurransen er å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Idag ble vinneren kunngjort under Nordic Edge expo 2020 av Statsråd Nikolai Astrup. Ordfører Knut Martin Glesne og representanter fra vinnerteamet var tilstede under kunngjøringen. 

Samarbeid gir suksess – vant innovasjonskonkurransen Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende. 

Bidragene Best uten bil og Testarena Norefjell valgte å kombinere sine løsninger til et felles bidrag som vinner innovasjonskonkurransen. Bak konseptet står selskapene Applied Autonomy, Vy, Go Mobile og Sigdal Utvikling. Andre bidragsytere til konseptet er Sigdal kommune, Kongsberg kommune, Brakar, DRMA Arkitekter og en rekke partnere.

I mars utlyste Krødsherad kommune en en åpen innovasjonskonkurranse om grønn og sømløs mobilitet for Norefjell for besøkende og fastboende, sammen med Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga. Testarena Kongsberg By&Lab er en nasjonal arena der offentlige og private aktører samarbeider om utvikling og innovasjon for å realisere ny bærekraftig mobilitet ved bruk av nye løsninger og teknologier. Ideen var at kompetansen og samarbeidspartnerne i Kongsberg kunne øke innovasjonshøyden og tilføre verdi i fjellregioner som Norefjell.

Sammen med Sigdal Utvikling og Sigdal kommune har Testarena Kongsberg By&Lab ved Kongsberg kommune m.fl jobbet fram et konsept for bærekraftig mobilitet på fjellet. Dette samarbeidet er koblet med næringsaktørene og det er tatt fram gode og realistiske løsningsforslag raskt.

Det er gledelig at kompetansen og samarbeider i Testarena Kongsbeg By&Lab kan bidra til fremtidsrettede løsninger for fjelldestinasjoner som Norefjell. Ambisjonen er at konseptet Testarene Norefjell blir en ny nasjonal testarena for utvikling, utprøving og skalering av grønne mobilitetsløsninger på og rundt reiselivsdestinasjoner. I tillegg vil konseptet bidra til å øke attraktiviteten til fjellområdet gjennom å realisere konkrete tiltak for klimavennlig transport og lokal bærekraftig utvikling. 

Enkelt – Lokalt – Klimavennlig – Lønnsomt
Løsningene som tas i bruk vil være attraktive for besøkende og fastboende. Det er veldig bra at nasjonale aktører som Vy, Applied Autonomy og Go Mobile aktivt satser på samarbeid med lokalt næringsliv i Testarena Norefjell. Et slikt samarbeid gir mulighet for lokal næringsutvikling samtidig som de nasjonale aktørene kan skalere nasjonalt og internasjonalt. Det er flott at Testarena Kongsberg By&Lab kan bidra til at områder som Norefjell kan øke sin attraktivitet og bærekraft. Da har vi lykkes i Kongsberg, sier Næringssjef i Kongsberg kommune Ingar Vaskinn..

Sjekk ut:

VisitNorefjell - artikkel i forbindelse med Testarena Norefjell

Cityandlab.no - om testarena Kongsberg

Appliedautonomy 

(Foto: bilder fra annonsering av vinnerne, autonome busser på Kongsberg og svalbard)