Skole og barnehage

Viktig melding

Digital post og barnehage- og SFO-betalinger

I den situasjonen vi er i nå så har vi ett ønske og behov for at både innbyggere og andre aktører benytter våre elektroniske løsninger når det skal sendes brev til kommunen, så langt dette er mulig. 

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende brev til til oss: