Ringedugnad til inntekt for årets TV-aksjon

Ordførerne i Ringeriksregionen tyvstartet årets TV- aksjon 9.oktober med å mobilisere representanter fra kommunene til felles ringedugnad til næringslivet. 

Fra Vingen i Vikersundbakken samlet ringerikspanelet inn hele kr. 402.300 fra næringslivet fordelt på 93 bidrag.   

Fra Krødsherad kommune stilte ordfører Knut Martin Glesne til dugnad. 

- Det er en fantastisk giverglede hos næringslivet vårt, sa Glesne svært fornøyd etter at siste telefonsamtale var gjennomført. 

Ordfører`n og kommunen retter en stor takk til alle dere som bidrar i verdens største dugnad. 

Ordførerne i Ringeriksregionen står ved siden av hverandre - Klikk for stort bildeFoto: Fra venstre, Ordfører i Krødsherad kommune: Knut Martin Glesne, Ordfører i Hole kommune: Syver Leivestad, Ordfører i Modum kommune: Sunni Grøndahl Aamodt, Ordfører i Jevnaker kommune: Morten Lafton og Ordfører i Ringerike kommune: Kirsten Orebråten.