Om TV-aksjonen NRK 2023 - Redd Barna

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

Aksjonsdagen er søndag den 22.oktober 2023.

Om Redd Barna

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Det er en medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. 

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Redd Barna jobber i 116 land over hele verden, også i Norge!

Les mer om Redd Barna 

Pengene går blant annet til

 • å gi barn muligheten til å gå på skolen
 • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
 • å støtte tidligere barnesoldater
 • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg
 • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
 • at barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Slik kan du bidra

 • Du kan gi som privatperson ved å gå inn på giverstafett.no
 • Næringsliv/organisasjon, skole/barnehage, kirke/trossamfunn, kommune, annet kan gi bidrag på giverstafett.no
 • Gi digitalt gavekort på giverstafett.no
 • Det vil også i år være mulig å opprette en digital bøsse via spleis.no. Vi satser på full bøssebærerdekning, og at de digitale bøssene vil fungere som en ekstra mulighet der bøssebærerne ikke når frem. 

Du kan lese alt om TV-aksjonen NRK på tvaksjonen.no

Slik bidrar Krødsherad kommune

 • Krødsherad kommune kommunestyre vedtok i møte den 07.09.2023 i sak 75/2023 å gi 10 kr per innbygger, noe som tilsvarer en sum på 22 270. 
 • Ordfører har sendt ut brev til næringslivet i Krødsherad med oppfordring til å bidra - Brevet kan du lese på kommunens nettside (PDF, 71 kB)
 • Kommunene i Ringeriksregionen har gjennomført en ringedugnad til næringslivet fra Vingen i Vikersund hoppsenter mandag 10.10.2023. Ordfører i Krødsherad Knut Martin Glesne deltok på dugnaden. Totalt samlet regionen inn 360 300 kr. 
 • 8.klasse ved Krødsherad skole er årets bøssebærere i Krødsherad kommune, de dekker alle husstander i kommunen.
 • Krødsherad skole skal bidra i form av skoleløp for elever i 1.-9.klasse fredag den 20.10. 10. klasse er på Polentur og får derfor ikke deltatt. Det er opprettet en spleis med nr. 332946. 
 • Barnehagene
 • Krødsherad Menighet gir i form av innsamlet kollekt. 

 

Du kan følge innsamlingsresultatet fra Krødsherad på giverstafett.no