Elever ved Krødsherad skole løper til inntekt for TV-aksjonen

Krødsherad skole skal bidra til å samle inn penger til årets TV-aksjon i form av skoleløp for elever i 1.-9.klasse fredag den 20.10. 

Det er opprettet en spleis med nr. 332946. 

Under ser du bilder fra skoleløpet i 2021