Barn hjelper barn

Noresund barnehage har hatt ei gruppe (5+) på Toyo bygget (nye brannstasjonen) der NorseAid har fått låne lagerplass. NorseAid er hjelpeorganisasjon som reiser til Ukraina med «alt de trenger

Erik Helgesplass fortalte barna blant annet om hvordan det er å bo og leve i Ukraina. Barna var med og pakket og la på lastebilen. Dette var en del av barnehagens forberedelse til Innsamlingsaksjonen.

Den 20.10.23 arrangerte Noresund barnehage «Hjertecafe» for foreldre og besteforeldre – kunst av barna, boller og vafler – kaffe /saft. 

Kjempegodt fremmøte av foreldre og besteforeldre . De satte stor pris på arrangementet, underholdning ,servering og ikke minst barnas kunst.

Barnehagen samlet inn 4270 kr via barnehagespleis under “hjertecafe” arrangementet.