Sokneprest Tormod Moviken taler

Sendingen vil gå live kl 11.00, mandag 17. mai 2021. Krødsherad ungdomskor innleder talen med "Ja, vi elsker".

Medvirkerende: Krødsherad Ungdomskor akkompagnert av kantor Tatiana Sjo Gustad, sokneprest Tormod Moviken og kirketjener Stephan Ermilov.