Pålegg om tilknytning til offentlig avløp

Krødsherad kommune har ifølge med hovedplanarbeidet for vann, avløp, overvann og vannmiljø kartlagt eiendommer som vil få pålegg om tilknytte seg offentlig avløpsnett.

Selve planen vil bli lagt frem for politisk behandling sommeren 2022 og publisert på nettsiden til kommunen.

De eiendommer som skal tilknyttes offentlig avløpsnett vil bli kontaktet av kommunen. Prosessen er da som følger

 1. Varsel om pålegg til tilknytning til offentlig avløp.
  1. Dette er et lovpålagt forhåndsvarsel som kommunen må sende hjemmelshaver. Formålet er å gi hjemmelshaver informasjon, en mulighet til å opplyse kommunen om informasjon som eventuelt mangler og tid til å forberede seg.
  2. I dette forhåndsvarslet settes en frist. Dersom kommunen innen fristens utløp ikke har mottatt ny informasjon som endrer saken, eller at hjemmelshaver har tilknyttet seg offentlig nett, vil neste skritt være at kommunen sender et pålegg med en absolutt frist.

 

 1. Pålegg om tilknytning til offentlig avløp
  1. Dette dokumentet setter en absolutt frist for tilknytning.
  2. Denne fristen settes normalt til 18 måneder etter det frøste brevet med Varsel om pålegg til tilknytning til offentlig avløp.
  3. Dersom tiden i forhåndsvarslet Varsel om pålegg til tilknytning til offentlig avløp er satt til 6 måneder, vil dermed tiden til den absolutte friste være 12 måneder.

 

Dersom noen som mottar disse brev har spørsmål oppfordres de til å kontakte kommunen.

Kontaktinfo

Erik Nøkleby
Rådgiver Vann og avløp
E-post
Telefon 32 15 00 00
Mobil 32 15 00 00
Inger Merete Bjerkerud
Daglig leder Norefjell vann- og Avløpsselskap AS
E-post
Mobil 46 62 51 52

Kontortid: mandag, tirsdag og onsdag fra 08:00-15:30