Tverrkommunalt samarbeid – kommunehelsesamarbeidet (KHS)

Kommunehelsesamarbeidet er en avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde, og består av de 21 kommunene i gamle Buskerud samt Asker og  Bærum kommuner.

Hensikten er å styrke kommunenes interesser i samhandling med Vestre Viken HF, at deltagerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet, og blir bedre i stand til å realisere både kortsiktige og langsiktige mål. Gjennom det tverrkommunale samarbeidet i KHS skal erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og utviklingsprosjekter bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling.

KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av kommunene, men er en støtte for kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken HF.

Kommunehelsesamarbeidet har laget en egen nettside som forteller mere om hvordan arbeidet er organisert i vår region, hvem som er representerer ditt område og referater fra etablerte samhandlingsforma. Nettsiden inneholder også  lenker til aktuelle nettsteder hvor du kan innhente kunnskap og styringsdata.

Besøk kommunehelsesamarbeidet sin nettside her