Rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk, og enhetens primære oppgave er å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten.

Rådgivende enhet for russaker gir informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b, og Straffeloven § 37 d og k og § 53.

Kontaktinfo

Mona Høgli
Veileder psykisk helse/ruskonsulent
E-post
Mobil 41 27 48 30