Kommunal bolig

Ved spørsmål om ledige kommunale boliger eller leiligheter ta kontakt med ansvarlig for utleie av kommunal bolig, Heidi Thorsdalen Hartz.