Kommunal bolig

Ved spørsmål om ledige kommunale boliger eller leiligheter ta kontakt med ansvarlig for utleie av kommunal bolig, Heidi Thorsdalen Hartz.

Kontaktinfo

Heidi Thorsdalen Hartz
Teknisk saksbehandler
E-post
Telefon 906 33 869