Kommunal bolig

Ved spørsmål om ledige kommunale boliger eller leiligheter ta kontakt med ansvarlig for utleie av kommunal bolig Andrea Syversen.

Kontaktinfo

Andrea Syversen
Saksbehandler teknisk og beredskapskoordinator
E-post
Mobil 90 41 44 20