Barneverntjenesten

Krødsherad er med i den interkommunale barneverntjenesten for Modum, Sigdal og Krødsherad.

Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Informasjon om barneverntjenesten finner du på nettsiden til Modum kommune