Barneverntjenesten

Krødsherad er med i den interkommunale barneverntjenesten for Modum, Sigdal og Krødsherad.

For ytterligere informasjon, følg denne linken til den interkommunal barneverntjenesten på Modum kommunes hjemmesider. 

Melding:

Barnevernstjenesten i Midt-Buskerud ønsker å skape et enda bedre tilbud, og går nå derfor ut med en brukerundersøkelse, gjennomført av en uavhengig konsulent. 

100 foreldre og 80 barn som har hjelpetiltak blir spurt om hvordan de opplever hjelp og hjelpetiltak. På den måten blir både barns og voksnes stemmer hørt.

De som spørres får direkte henvendelse om medvirkning. Undersøkelsen sendes ut i posten i disse dager. Svar kan gjøres gjennom intervju (av en som ikke er ansatt i tjenesten), i papirform eller via elektronisk undersøkelse. Velges intervju, kan dette også gjøres over telefon. - Vi håper på høy svarprosent og mange gode bidrag til å gjøre tjenesten bedre, sier leder Siv Rørvik.