Vi ønsker dine innspill til kommuneplanens samfunnsdel!

Klikk for stort bildeKrødsherad i 2031

Hva er dine tanker om hvordan Krødsherad skal møte framtida?

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i full gang. Denne planen skal si noe om hvilke mål kommunen skal sette seg for de neste 12 årene, og den skal si noe om de virkemidler som bør tas i bruk for at vi i fellesskap skal kunne strekke oss mot disse målene. Det innebærer at planen må ha fokus på behovene, tilbudene og mulighetene til de menneskene som bor og oppholder seg i Krødsherad.

Krødsherads framtidsvisjon er å være et «Vertskap i verdensklasse». Denne visjonen skal tuftes på noen grunnleggende verdier: Imøtekommenhet - Raushet og inkludering - Nytenkning - Mot. Verdier som alle som ønsker vekst og utvikling for Krødsherad må være med å ta et ansvar for.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel deles inn i fire overordnede temaer:

  • Å BO handler om tilbud og tjenester i hjemmet og nært hjemmet.
  • Å LEVE handler om tjenester og tilbud i lokalsamfunnet, ut over det å bo.
  • Å ARBEIDE handler om sysselsetting og næringsliv.
  • Å SKAPE handler om muligheter for å kunne bidra til utvikling og nyskaping.

Planen skal beskrive mål: Slik vil vi ha det. Og den skal skissere strategier: Slik vil vi gjøre det.

Hva er viktig for deg som innbygger i Krødsherad?

For å få innbyggernes innspill til planen har det i august og september vært avholdt fire arbeidsmøter, ett for hvert av de overordnede temaene. Oppslutningen om møtene har ikke vært veldig stor, men engasjementet fra de som har møtt har vært gledelig. Det er et mål å få inn flest mulig innspill før førsteutkastet behandles politisk og legges ut på høring. En bredest mulig medvirkning og forankring gir det beste utgangspunktet for at dette skal bli en god, framtidsrettet og anvendelig plan.

Vi inviterer deg derfor til å formulere inntil to framtidsmål for hvert av de fire overordnede temaene, og vi ser også gjerne at du foreslår noen strategier for å kunne nå disse målene. Send så dette på epost til krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no, og skriv i emnefeltet: «Kommuneplanens samfunnsdel».

Fristen for å komme med innspill er fredag 11. oktober.

Vi ønsker velkommen konstruktive og framtidsrettede innspill til beste for bygda og alle som bor og oppholder seg her.

Les mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel her.