Vi ønsker å utvide bruken av svømmehallen - bruk din stemme!

Vi ser at det er stor interesse for bruk av svømmehallen, og vi ønsker derfor å utvide tilbudet med å åpne svømmehallen med ytterligere en kveld i uka, i tillegg til torsdag.

Valgene dere kan være med å stemme på er mandag eller fredag kveld. Det er lagt ut en avstemming på kommunens facebookside.

Tilbudet vil bli det samme som det vi har på torsdager. Det er mulig å gå inn å stemme i perioden fra 10.03.2023 - t.o.m 20.03.2023. 

Vi utvider tilbudet etter hvilken dag som har fått flest stemmer når stemmeperioden er over. 

Har du ønske om å kunne benytte svømmehallen flere kvelder i uka? Da trenger vi din stemme! 

Informasjon om svømmehallen på Noresund