Veiledning til innbyggerne om registreringsplikten for små drikkevannskilder/brønner

Klikk for stort bilde Innen 1. juli 2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte være registrert hos Mattilsynet. Kravet gjelder for alle typer kilder, også brønner og tjern. Det er brønneiers ansvar å registrere. Kravet er nytt.

Du som eier av drikkevannskilde/brønn finner det du trenger her på Mattilsynets hjemmeside.