Vegstenging Stryken deler av uke 23 og uke 24

Veiarbeid_Skilt-1200x565 - Klikk for stort bilde Informasjon til beboere på Stryken.

Vegen blir stengt onsdag til fredag uke 23 og mandag til fredag uke 24 fra. kl. 08:00 til kl. 16.00.

Krødsherad kommune skal rehabilitere deler av vegen, bytte stikkrenner og sette opp vegrekkverk.

Vegen blir stengt for all biltrafikk i de oppgitte tidsrommene.

Ved akutte hendelser med behov for ambulanse eller brannvesen vil vegen åpnes så fort det er praktisk mulig

Kontaktperson er entreprenør, Bjørn Kristian Bråten tlf: 95918881.

 

Krødsherad kommune, teknisk drift. Copy of Krødsheradlogo - Klikk for stort bilde