Varsel om veistenging Strykhøgda - fra uke 45 til uke 47

Veien blir stengt mandag til fredag uke 45 - 47

Oppdatert informasjon 25.22.2022 

Arbeidet har dessverre blitt litt forsinket på grunn av snøfall. Det gjenstår en dag med jobb før veien er åpen, arbeidet vil starte opp igjen på mandag 28.11.22. Oppussing vil pågå litt utover i uka, men da vil veien være åpen.

Tidspunkt: fra. kl. 08.00 til kl. 16.00.

Krødsherad kommune skal rehabilitere deler av veien, dette dreier seg om masseutskifting, isolering og drenering og asfaltering.

Veien blir stengt for all biltrafikk i de oppgitte tidsrommene.

Ved akutte hendelser med behov for ambulanse eller brannvesen vil veien åpnes så fort det er praktisk mulig.

Kontaktinfo til Entreprenør: tlf. 92037045 eller 45660857

Postlevering:

Det er hengt opp en ny postkasse ved det nederste postkassestativet der veiene deler seg (se bilde nedenfor).

Dette er avklart med posten, de som har postkasse på toppen av bakken kan hente posten sin i felleskassen.

Parkering:

I tidsrommet veien er stengt kan det parkeres i det lille grustaket på høyrehånd ca 250 meter fra avkjøringen til Vestsideveien.

Ved akutte hendelser:

Ved akutt behov for ambulanse er entreprenør forberedt på å fylle igjen veien umiddelbart, slik at ventetid blir kortest mulig.

Felles postkasse - de som har postkasse på toppen av bakken kan hente posten sin i felleskassen ved det nederste postkassestativet