Utsending av informasjonsbrev i forbindelse med spredt avløp

Klikk for stort bilde Krødsherad kommune er med i vertskommunesamarbeidet for spredt avløp i Drammensregionen.

For tiden er det sendt ut elektronisk informasjonsbrev og gebyr til hjemmelshaver for eiendommer med spredt avløp.

Dersom det er spørsmål knyttet til dette bes den enkelte om å kontakte Lier kommune på telefon 32220100 eller epost på postmottak@lier.kommune.no.