Telerestriksjoner på kommunale veier fra 1.april 2023

Aksellastrestriksjonene innføres fra  01.04.2023 kl.08:00. 

Med hjemmel i Vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veiliste for Krødsherad kommune fra Lørdag 01. april 2023 kl 08:00. 

Dyretransport, bergingsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler og elverkets biler som må bistå ved feilretting, er unntatt fra restriksjonene. 

Alle kommunale veier har i perioden med telerestriksjoner vektbegrensning på 6 tonn per aksel.

 

Aksellastrestriksjonene blir opphevet torsdag 18.05.23 kl.07:00