Status for smittesituasjonen

Forrige uke (uke 51) var det 3 smittede som har bostedsadresse i Krødsherad. i tillegg er det noen som oppholder seg på hytter på Norefjell.

Så langt denne uken (onsdag i uke 52) er det 2 positive testsvar.

Vi oppfordrer til å ha lav terskel for å teste seg dersom man får symptomer etter å ha vært i juleselskap.