Søker unge deprimerte som vil ut i jobb

Modum Bad søker unge mellom 18 og 30 år til et nytt og interessant prosjekt. – Vi ønsker å få kontakt med de som strever med tilbakevendende depresjon, og som er helt eller delvis ute av skole og arbeid, sier lege ved avdeling for depressive lidelser Ingunn Bjarnadottir Solberg.

– Vi ønsker å komme i kontakt med deg som strever med depressive plager og som har falt ut av arbeid eller studier, sier leder Stine Holthe og lege Ingunn Bjarnadottir Solberg ved avdeling for depressive lidelser. - Klikk for stort bilde– Vi ønsker å komme i kontakt med deg som strever med depressive plager og som har falt ut av arbeid eller studier, sier leder Stine Holthe og lege Ingunn Bjarnadottir Solberg ved avdeling for depressive lidelser.

Solberg er forsker og lege ved Avdeling for depressive lidelser. Hun er sterkt engasjert i å hjelpe unge som strever med depresjon, og som av den grunn dropper ut av skole og arbeid, eller sliter med å komme i gang.
– Ideen med det nye prosjektet er å kombinere depresjonsbehandling med arbeid. Vi ønsker å tilby unge et behandlingsprogram hos oss hvor jobbutprøving blir en aktiv del av behandlingsprogrammet, sier Solberg.

Tett oppfølging

Solberg forklarer at den unge vil få behandling for sin depressive lidelse ved innleggelse i avdelingen.
– Samtidig vil de få tett oppfølging på arbeidsplassen. Dette er det lokale jobbspesialister hos NAV som vil stå for, forklarer Solberg.

Hun understreker at de også vil jobbe tett opp mot fastleger.
Tilbudet er i første omgang rettet mot unge innbyggere fra nærmiljøet.
– Det vil si fra Modum og de omkringliggende kommunene Øvre Eiker, Krødsherad, Sigdal, Drammen og Kongsberg.

Forstå indre prosesser

Nyere forskning viser at tett samarbeid mellom helsevesenet og sosiale tjenester er viktig for å hjelpe unge med depresjon ut i jobb.
– Min erfaring er at depresjonssymptomer hos pasienter ofte hindrer deltakelse i viktige livsområder, arbeidslivet inkludert, sier Solberg.

– Det nye prosjektet vi nå igangsetter vil forsøke å spisse mulighetene til å forstå hvilke indre prosesser som ligger bak og fører til disse symptomene. Ved at pasienten bringer tilbake i behandling hva som oppleves vanskelig på jobb, vil det legges til rette for at man har mulighet til få et klarere innblikk i, og jobbe videre med, de mentale prosessene som gjør at arbeidslivet er vanskelig å håndtere.

I dette bygget på Modum Bad holder Avdeling for depressive lidelser til. - Klikk for stort bildeI dette bygget på Modum Bad holder Avdeling for depressive lidelser til.

Skreddersydd og virkningsfullt

Leder Stine Holthe ved Avdeling for depressive lidelser opplyser at de lenge har vært opptatt av å hjelpe unge pasienter som over tid har strevd med depressiv lidelse.
– På Modum Bad har vi et kontinuerlig søkelys på å videreutvikle våre behandlingstilbud. Vi driver blant annet aktiv forskning på effekten av tjenestene vi tilbyr.

Målet er å stadig kunne tilby enda mer spesialiserte, skreddersydde og virkningsfulle tjenester for den enkelte pasient. Dette forskningsprosjektet integrerer den intensive og høydoserte behandlingen vi gir, med jobbutprøving som en aktiv del av behandlingsprogrammet. Det har tidligere vært lite utprøvd og utfordrer oss til nye og aktive samarbeidsformer, sier Holthe.
Det foreligger i dag få studier som inkluderer jobb som en del av en intensiv psykodynamisk behandling.
– Det nye tilbudet skiller seg i så måte ut både i Norge og internasjonalt, sier Solberg.

Søker lokale innbyggere

Det er lokale, unge innbyggere som nå først får muligheten til å prøve ut prosjektet. Holthe og Solberg ønsker derfor kontakt med personer mellom 18-30 år som bor i de tidligere omtalte kommunene.
– Kriteriet er at de har delvis eller helt falt ut av arbeid eller studier og strever med vedvarende eller tilbakevendende depressive plager, der tidligere behandling ikke har ført tilstrekkelig fram. Er man selv i denne kategorien, eller kjenner noen, er man velkommen til å ta kontakt. Henvisning sendes i samarbeid med fastlege eller behandler, og bør mottas hos oss i løpet av høsten, sier Holthe.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Ingunn Bjarnadottir Solberg og avdelingsleder Stine Holthe.

Mail: Ingunnbsolberg@modum-bad.no / Stine.Holthe@modum-bad.no
Telefon: 32 74 97 00

Les mer om Avdeling for depressive lidelser her.