Reisemålsprosess Norefjell

Langrennski mot Høgevarde - Klikk for stort bildeLangrennski mot Høgevarde LIVE SKINNES Sigdal og Krødsherad kommuner skal gjennomføre en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva. Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling, som kan legges til grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner.

Sigdal og Krødsherad kommuner skal gjennomføre en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva. Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling, som kan legges til grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner.

Målet med arbeidet er å:

  • Finne løsninger som gir attraksjonskraft og økt næringsutvikling, og som samtidig ivaretar interessene til tilreisende, hytte-/leilighetseiere og lokalbefolkning
  • Finne helhetlige og mer bærekraftige løsninger når det gjelder arealbruk, infrastruktur og kommersielle tilbud
  • Sikre langsiktig utviklingsevne

Arbeidet startet i slutten av februar og skal være avsluttet innen 1.september 2017.

Det er opprettet en facebookside, der vi fortløpende legger ut informasjon om prosjektet. Vi håper også på innspill og kommentarer fra dere. Gruppen er åpen for alle. Følg denne linken til facebooksiden

Ellers kan du følge prosjektet på våre hjemmesider under "Planer under arbeid", med denne linken: Reisemålsprosess Norefjell