Reguleringsplaner for Norehammeren og Bukkespranget

Kommunestyret egengodkjente i møte 14.12.2017 detaljreguleringsplan for Norehammeren og detaljreguleringsplan for Bukkespranget med utbyggingsavtaler.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Avgjørelsen kan påklages etter pbl § 1-9 og forvaltningslovens §28. Klagefrist er tre uker fra dagens dato.

Signert klage sendes Krødsherad kommune, kommunehuset 3536 Noresund.

Samtlige dokumenter i saken finnes på Krødsherad kommunes hjemmeside, under fanen eiendom-kart- plan, og planer på høring