Prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskapning i skogbruket

Klikk for stort bilde Aktivitetsdriver - skogbruket i fokus

Ønsker du en spennende og utfordrende prosjektstilling, jobbe sammen med dyktige fagpersoner i ett godt arbeidsmiljø?

Det er nå utlyst en 3 års prosjektstilling for økt aktivitet og verdiskapning i skogbruket i Ringerike, Hole og Krødsherad. 

Stillingen er 100% og kontorsted vil være både i Hønefoss (80%) og Noresund (20%).

Søknadsfristen er 01.03.2019 (i stillingsannonsen står det 01.02, dette er feil).

Fullstendig utlysninge finner du her