Prosjektleder velferdsteknologi Midt-Buskerud

ledig stilling - Klikk for stort bildeledig stilling Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider i et regionalt prosjekt for å tilrettelegge for at velferdsteknologi skal bli en naturlig del av tilbudet innen helse- og omsorgstjenester innen 2020.

Prosjektleder velferdsteknologi Midt-Buskerud

 

Modum, Sigdal og Krødsherad samarbeider i et regionalt prosjekt for å tilrettelegge for at velferdsteknologi skal bli en naturlig del av tilbudet innen helse- og omsorgstjenester innen 2020.

Om stillingen og prosjektet

Engasjementstilling som prosjektleder i 100 prosent stilling i 2 år - med mulighet for fast ansettelse. Hensikten med prosjektet er å kunne gi mennesker bedre muligheter for å mestre eget liv og helse, bidra til at flere kan føle seg trygge i eget hjem ved hjelp av løsninger innen velferdsteknologi. 

Prosjektleder skal sammen med de tre kommunene:

 • Kartlegge behov og status i hver enkelt kommune
 • Foreslå lokale anbefalinger til investeringer og gjennomføringer
 • Bistå kommunene med å utarbeide lokale rutiner for bruk av velferdsteknologi i hver kommune
 • Forankring politisk og administrativt
 • Informasjons- og opplæringsstrategi overfor ansatte og innbyggere i kommunene

Modum kommune er vertskommune. Stillingen vil være underlagt en styringsgruppe som består av sektorleder Helse- og omsorg fra de tre kommunene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskolenivå
 • Erfaring fra arbeid på systemnivå i offentlig sektor
 • Gjerne erfaring fra helse- og omsorgssektoren med interesse og forståelse for velferdsteknologi
 • Gjerne prosjektledererfaring
 • Førerkort klasse B
 • Må regne med noe reisevirksomhet mellom kommunene

Personlige egenskaper

 • Gode formidlingsevner og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse og forståelse for moderne teknologi
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Spennende tverrfaglig utviklingsarbeid
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Lønn etter avtale

Søknad

Du finner igjen denne stillingsannonsen på Modum kommune sine hjemmesider for ledige stillinger. Der kan du benytte deres elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Søknadsfrist 15.08.2017                                Utlyst dato 18.07.2017                                        Vårref 561

Kontaktperson

 • Tove Halvorsen, Stabsleder, mobil: 94825936, tove.halvorsen@modum.kommune.no
 • Nanna Sofie Nordhagen, Helse- og sosialsjef, mobil: 48033970, nanna.nordhagen@modum.kommune.no