Presentasjon av visjonen for Tettstedsutvikling Noresund - Kommunedelplan Norefjell 2019-2035

Klikk for stort bildeFolkemøte med presentasjon av visjonen for Tettstedsutvikling Noresund - Kommunedelplan Norefjell 2019-2035 avholdes på kommunehuset mandag 3. des kl. 18.00-20.30. Velkommen!

Petter Grimm fra DRMA legger fram skissene som viser visjonen for Noresund. Innspill og tilbakemeldinger fra de 3 tidligere folkemøtene er vurdert og bearbeidet inn. Dette blir det siste folkemøtet i forbindelse med Noresund sentrum, som en del av arbeidet med Kommunedelplan Norefjell 2019-2035, og siste mulighet for å komme med innspill og tanker om endring. 

Fokuset vil ligge på sentrum, men Noresund har flere akser som har spennende utviklingsmuligheter. Offentlige bygg og funksjoner hvilken del har de av sentrumsutviklingen, og hvordan bør de plasseres. Flere sentrumsnære leilighetsbygg er aktuelt, samt torg og møteplasser både for fastboende og besøkende. Etableringen av Noresund Vel (møte mandag 26.1) vil være et viktig bidrag for å være med å skape aktiviteter og trivsel i sentrum.