Påmelding/Kartlegging av behov for barnehageplass i Krødsherad

Smittevernveilederen pålegger oss å organisere hverdagen i barnehagene på en annen måte enn normalt:

"Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette må man øke avstand mellom personer, redusere antall barn som er tett sammen og det kan arrangeres færre møter og samlinger."

Dette er viktig for både barn og personale, men det utfordrer bruk av bemanning og åpningstid. Vi har ikke nok bemanning til å ha en slik organisering hele dagen. Derfor trenger vi en kartlegging og påmelding som gir oss et bilde av behovene når vi nå foretar en kontrollert gjenåpning.

Vi ønsker å ivareta flest mulig med et fokus på barna, og organisere tilbudet etter barnas behov for relasjoner og omsorg i samsvar med smittevernveilederen.Vi ser at vi ikke har mulighet til full åpningstid, og vi ber dere derfor vurdere hva som vil være helt nødvendig behov i de to nærmeste ukene. Vi kan ikke love at alle behov blir imøtekommet. Utfordringen blir antakelig først og sist på dagen.

Frist: Så fort som mulig, og seinest innen søndag 19.04. kl. 21.00.