Ønske om innspill til arbeidet med beitebrukplanen

Klikk for stort bildeDet er en politisk målsetning å øke den norske matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Den dyrka marka vår er begrensa til 3 pst. av landarealet vårt, og for at målet skal nås er det viktig å øke bruken av utmarka.

For bedre å kunne legge til rette for økt beitebruk, er arbeidet med felles beitebruksplan i Sigdal og Krødsherad nå i gang. Utmarka har mange interesser på de samme arealene som bl.a. beitebruk, reiseliv, jakt, friluftsliv og hytteutbygging. Noen ganger fører det til konflikt mellom brukerinteressene. Ett av målene med beitebruksplanen er å møte og minske interessekonfliktene, og samtidig legge til rette for sameksistens mellom brukergruppene. Om du har meninger om hvordan en god sameksistens kan være, vil vi gjerne høre fra deg.

Bakkeplan AS ved Ingvild Sundgot utfører beitebruksplanen for kommunene. Innspill til arbeidet sendes på e-post til ingvild@bakkeplan.no og merk e-posten med «Beitebruksplan SIG/KRØ», innen 13. oktober 2019.

 

Se mer om arbedet med planen her.