Offisiell åpning av Krødsherad frivilligsentral

Fredag 09.09 var det duket for offisiell åpning av frivilligsentralen på Noresund. Varaordfører Andreas Kagiavas Torp tok seg av snorklippingen og de mange fremmøtte utvekslet ideer om hva frivillighuset skal og bør inneholde av aktiviteter. Unotan stod for musikalsk innslag, noe som fikk fart i rockefoten hos noen av de fremmøtte.

Åpner dørene for nye tilbud og aktiviteter

Frivilligkoordinator Cecilie Hurlen og Styreleder Geir Waaler stod i spissen for åpningen og håper at huset blir godt benyttet fremover. Lag og foreninger kan bruke huset gratis til møter og samlinger.

- «Torsdagstreffet» og gågruppe på fredager er allerede godt etablert, og vi åpner mer enn gjerne dørene for dere som ønsker å starte nye tilbud og aktiviteter i bygda, sier Cecilie Hurlen. Nå søker vi blant annet etter noen som ønsker å kjøre flyktningene våre til og fra aktiviteter, avslutter Cecilie.

Frivillige, fra venstre Gjertrud Trommald Glesne, Erling Tormod Bottolfs og Frivilligkoordinator Cecilie Hurlen.Frivillighet i praksis

Vi har snakket med Gjertrud Trommald Glesne og Erling Tormod Bottolfs som er en del av frivilligheten, for å høre hva det innebærer for dem å være frivillig i Krødsherad.

Hvorfor vil du har du meldt deg til tjeneste for frivilligheten?

Gjertrud og Erling er samstemte i at det å hjelpe andre, gjøre en jobb og være sosial, skaper  betydning for begge parter.

Hva betyr det for deg å være en del av det frivillige fellesskapet?

Gjertrud sier at det betyr veldig mye å være en del av det frivillige fellesskapet.  - Jeg føler jeg gjør en innsats til glede og nytte for andre. Erling peker også på fellesskap og det å gjøre noe sammen for andre.

Hva gjør du som frivillig?

Gjertrud har bidratt med å hjelpe til med å dele ut mat og drikke ved forskjellige anledninger. Erling har vært vaksinevakt, hjelper til på Kryllingen og hjelper andre med småjobber i øvre delen av bygda

Hva vil du si til andre som vurderer å melde seg som frivillig?

 - Vi blir spurt om å hjelpe til med forskjellig og at det er frivillig å svare ja eller nei, sier Gjertrud.

 - Jeg oppfordrer til å bli med, det skaper glede og betydning for begge parter, avslutter Erling.

Kan du bidra eller trenger du hjelp selv?

Inne på Krødsherad frivilligsentral sin hjemmeside finner du enkelt frem til hvordan du melder deg som frivillig. Trenger du selv hjelp av frivillige, kan du også melde inn behovet for det. 

Ta kontakt med Frivilligkoordinator på epost: frivillig@krodsherad.kommune.no dersom du har tanker og ideer eller ønsker å benytte huset til samlinger. 

Her kan du melde deg som frivillig

Her finner du informasjon om aktiviteter i regi av frivilligsentralen