Offentlig ettersyn - forslag til felles planprogram

Forslag til felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 - 2035

Kommunestyrene i Krødsherad og Sigdal vedtok 14.12.17 å legge forslag til felles planprogram for kommunedelplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019 – 2035 ut på høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 11-14. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosesser med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

Planprogrammet og høringsbrev finner du her

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon