Ny sektorleder for oppvekst

Kari Anita Brendskog 123 - Klikk for stort bilde Kari Anita Brendskag har nå begynt i jobben som sektorleder for oppvekst, hun har overtatt etter tidligere leder Geir Waaler.

Kari Anita er lærerutdannet og med embedseksamen Cand.ed fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidserfaring fra skole og barnehage. Hun har også arbeidet som konsulent hos fylkesmannen, og som skolesjef i en rekke år. I tillegg har hun vært veileder i ulike nasjonale skoleprosjekter; Læringsmiljøprosjektet, det nasjonale veilederkorpset og for "ungdomstrinn i utvikling". Kari Anita arbeidet ti år med opplæring og omstillingsarbeid innen helsesektoren. Brendskag er bosatt i Modum kommune og trives godt på småbruket sitt der.

Vi ønsker Kari Anita velkommen til Krødsherad kommune.