Norefjellregionen lanserer digital bærekraftshub

Norefjellregionen lanserer digital bærekraftshub for å sikre tettere samarbeid med innbyggere og næringsliv.

Testarena Norefjell har de siste årene posisjonert seg som verdensledende innen bærekraftig mobilitet, med studiebesøk fra både inn- og utland. Nå er nettsiden Seopptilnorefjell.no lansert, siden skal fungere som en digital bærekraftshub for videre satsing. 

- SeopptilNorefjell.no skal fungere som en digital hub der vi samler alt som skjer knyttet til bærekraftsarbeidet vi og kommunene rundt Norefjell jobber med. Her ønsker vi både å dele informasjon med alle innbyggerne, men også å dele innbyggernes egne tiltak og historier – og dermed kunne bidra til inspirasjon på flere måter, sier Prosjektleder Ellen Anne Bye.

I det teppet går opp for den nye bærekraftshub’en , er regionen akkurat ferdig med et vellykket pilotprosjekt der en selvkjørende buss har kjørt sine ruter i Sigdal og Krødsherad.

«Grønn og Sømløs mobilitet i Norefjell» er et samarbeid mellom de fire kommunene i Norefjellregionen, Krødsherad, Sigdal, Modum og Flå kommuner og reiselivet ved Visit Norefjell. Og gjennom arbeidet med prosjektet har kommunene gått fra å se på mobilitet som en aktivitet fra A til B, til å bli et verktøy for næringsutvikling og samfunnsutvikling.

- Vår visjon med Seopptilnorefjell.no er å se hvordan vi kan bruke volumet av fritidsinnbyggere og besøkende til Norefjell-regionen for å utvikle lokalsamfunnene våre, forteller Ellen Anne Bye. Innovasjons- og utviklingsarbeidet skal styrke den lokale verdiskapingen og lokale arbeidsplasser i bygdene.

Med seopptilnorefjell.no ønsker kommunene rundt Norefjell å knytte innbyggerne tettere på planlegging, drift og utvikling av deres hjemkommune som reisemål – med bærekraft som den store fellesnevneren for videre innovasjon og utvikling.

Her kan du besøke, lese og gjøre deg kjent på nettsiden; www.seopptilnorefjell.no.