Norefjell som bærekraftig reisemål

Klikk for stort bilde Reiselivet på og rundt Norefjell og de 4 kommunene i Norefjellregionen har gått sammen for å sertifisere Norefjell som et bærekraftig reisemål. Dette er et felles prosjekt som involverer alle oss som bor, jobber og besøker Norefjell regionen, både bygder og fjellområder.

FN’s bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. De neste 17 ukene skal vi sammen bruke for å definere hva hvert av bærekraftsmålene betyr for oss i Norefjellregionen.Slik at vi i begynnelsen av mai 2020 har definert de målene som det er viktigst for oss å jobbe med og hva de betyr for oss på og rundt Norefjell.

Vi oppfordrer dere til å ta med barn og unge i familien med inn i diskusjonen. De har en viktig stemme da dette handler om å ta vare på behovene til oss som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Her finner du det første målet av FN`s 17 bærekraftmål som er publisert på nettsiden vår.