Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknadsfrist 10.12.18

Klikk for stort bilde Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).

For søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 16. november i søknadsportalen. Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Her finner du mer informasjon om tilskuddordningen og søknadsskjema.