Melding om vegstenging av Norefjellvegen/Djupsjøvegen 21.11.2023

Norefjellvegen/Djupsjøvegen stenges tirsdag 21.11. kl 08:30 – 11:00  ved avkjøringen til skisenteret og frem til avkjøringen til Bøeseter/Norefjell Ski & Spa. 

Omkjøring til Bøeseter/Norefjell Ski & Spa er via Sigdal. 

Skilt settes opp ved Norefjellbommen og ved kryss mot Norefjellstua.

Fra Eggedal settes det opp skilt i kryss Tempelseterveien/Djupsjøveien og ved bommen på kommunedelet v/Fossliseteråsen.

Se kart under for strekningen veien er stengt og omkjøringsvei fra Eggedal i Sigdal kommune.