Les kommuneoverlegens råd ved luftveisinfeksjoner

....egenomsorg eller legebesøk?

Sliter du med med luftveisinfeksjoner? Da er du ikke alene. Mange er smittet. Og epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjoner øker sannsynligvis i omfang fremover mot jul. Dette har medført svært stor pågang hos både fastlegene og ved legevakten.

- Vi må ta høyde for at den samlede belastningen på helsetjenesten kan bli stor. Det er derfor viktig at vi opprettholder en nødvendig egenmestring ved lette symptomer på luftveisinfeksjon/virussykdom, sier kommuneoverlege Pål Steiran.
Han påpeker derfor at alle slett ikke må konsultere lege ved symptomer. Ved sykefravær fra skole og arbeidsplass forventes at en benytter egenmelding når man har dette.

Kommuneoverlege Pål Steiran - Klikk for stort bilde

Her kan du se kommuneoverlegens råd om hva du kan mestre på egenhånd og når du bør oppsøke lege (se tabell under):

  • Pasienter uten symptomer (f.eks kun positiv egentest på Covid-19) og pasienter med kun lokale symptomer trenger ikke oppsøke lege.
  • Pasienter med flere regionale eller forverrende generelle symptomer i mer enn 2-3 dager anbefales å kontakte lege.
  • Pasienter med alvorlige symptomer (betydelig nedsatt almenntilstand og høy feber >39 C) bør kontakte lege.

Lokale symptomer

Regionale symptomer

Generelle symptomer

Nesetetthet

Tørrhoste

Feberfølelse

Rennende nese

Surklete hoste

Frysninger

Nysing

Oppspytt/harking

Hvile-/nattesvette

Redusert luktesans

Tung pust

Føler seg nedkjørt/energimangel

Redusert smaksans

Trykk i brystet

Verking i kroppen/muskler

Trykk i bihuler

Smerter i bihuler

Utslett

Sår hals

Brystsmerter

Magesmerter

Halskløe

Hodepine

Kvalme

Heshet

Røde/rennende/kløende øyne

Oppkast/ diaré

 

 

Appetittløshet

 

 Behandling  

Reseptfrie medisiner kan benyttes for å dempe symptomer som feber og lette smerter (paracetamol), eller nesetetthet (nesespray). Legen kan forskrive andre medisiner når det er grunn til dette. Kun en svært liten andel luftveisinfeksjoner hos pasienter skyldes bakterier. Fastlegene følger Helsedirektoratets Veileder for antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten og forskriver normalt kun antibiotika etter at man har påvist behandlingstrengende bakterier i prøven.
 

En undersøkelse hos legen vil som regel inneholde:  

                                                                                        
-  Legeundersøkelse                                                                                                                                                        
-  Dyp neseprøve for PCR-test (for covid-19 og andre virus/bakterier)                                                              
-  Blodprøve (CRP og evt differensialtelling av hvite blodlegemer

Andre undersøkelser avhenger av symptombildet, f.eks. halsprøve for streptokokkinfeksjon, eventuelt blodprøve med tanke på «kyssesyke»/mononukleose. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å gjøre mer omfattende hjerte- eller lungefunksjons-undersøkelser .