Krødsherad kommune er i toppen blant landets best styrte kommuner

Ordfører i Krødsherad Kommune, Knut Martin Glesne, er svært begeistret over resultatet fra Agenda Kaupang sin undersøkelse over Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2023.

Krødsherad Kommune er helt på toppen av listen, nemlig på 2.plass. Nordlandskommunen Lurøy skårer høyest. Det er tredje året det blir utarbeidet en slik undersøkelse, i fjor kom Krødsherad på 7. plass.