Krødsherad er en fersk MOT-kommune

Krødsherad er fersk MOT-kommune, og har valgt å delta i følgende program: «Robust ungdom» og «Kommunen som samfunnsbygger». Ansvarlig for arbeidet er MOT-koordinator Stine Tviten Eken som vil lede arbeidet.

MOT anbefaler at kommunen bruker MOT som en del av sin verdiplattform for å nå mål innenfor oppvekst og helse. Programmet «Kommunen som samfunnsbygger» innebærer at kommunen forplikter seg til å bidra til at ungdomsskolen har MOT-programmet  «Robust ungdom», i tillegg til at vi får mulighet til å «MOT-utdanne» minst to av lederne i kommunen, og ha en årlig refleksjonsdag med MOT som tema.

Gjennom skoleåret 2018/2019 vil ungdom på 8. trinn ved Krøderen skole være med på seks økter som skal utruste dem med verktøy for å oppnå livsmestring og god psykisk helse. MOT skal inkludere alle, og vi vil arbeide for at hver eneste elev blir sett og ivaretatt.

Tema for øktene på 8. trinn er:

  • Vis MOT
  • Forventninger
  • Fokus
  • Dialog,
  • Egenstyrke
  • Verdifull 

Programmet fortsetter på 9. og 10 trinn slik at når de har fullført 10. trinn har de som første pulje gjennomgått hele programmet, som innebærer til sammen tolv økter. 

Se nettsiden til MOT for mer informasjon.