Krøderen barnehage har fått støtte til naturmøteplass

Sparebankstiftelsen DNB har delt ut støtte til prosjekter for barn og unge. Krøderen barnehage, med initiativtaker og forfatter av søknad Linn Cathrine Eriksen, har fått innvilget søknad om å opparbeide naturmøteplasser og blitt tildelt 125 000,- Prosjektet er helt i startgropa, men her vil det skje mye spennende framover. 

Mer info kommer etter hvert som prosjektet skrider frem.