Koronapandemien gjør at mange trenger endrede vilkår på startlånet sitt

Klikk for stort bilde Som følge av koronapandemien ønsker mange å endre nedbetalingsvilkår på startlånet sitt. Husbanken får mange henvendelser fra startlånskunder som har vært i kontakt med kommunen, men blir vist videre til Husbanken. Det er kommunen som har gitt lånet som veileder startlånsmottaker og eventuelt henviser til låneforvalter, i Krødsherad kommune er dette Lindorff, for å søke betalings- eller avdragsutsettelse. Husbanken har ikke tilgang til å endre låntakers vilkår på startlånet.

Les alle infomeldinger her:

https://ekstranett.husbanken.no