Kontroll av avløpsnettet på Krøderen i uke 37

Krødsherad Kommune vil i uke 37 (11.9 – 15.9) gjennomføre kontroll av avløpsnettet i Krøderen sentrum på strekningen fra Sundvollhovet og frem til Briskåskrysset.

Kontrollen vil foregå innenfor normal arbeidstid i samarbeid med et eksternt firma som har bred kompetanse på fagfeltet.

Dette vil blant annet foregå ved at det tilføres røyk i avløpsnettet for å avdekke feilkoblinger og andre lekkasjepunkter.

Det vil da kunne observeres noe røyk fra kummer og eventuelle feilkoblede taknedløp. Dårlige vannlåser eller tørre sluk vil også kunne medføre synlig røyk.

Det presiseres at denne røyken er helt ufarlig.

Både kommunen og innleid firma vil ha mannskaper i området når testingen foregår.

Ved spørsmål så ta kontakt med Krødsherad Kommune på telefon 32 15 00 00.

Illustrasjon av rør og en kontrollør - Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Krødsherad kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 32 15 00 00

Ringnesveien 10

3536 Noresund