Kommunestyremøter 19.10.2023

Torsdag 19.10.2023 er det to kommunestyremøter. 

Kl.16:00 møtes “gammelt” kommunestyre - medlemmer for inneværende periode 2019 - 2023. Dette er siste møte for medlemmer i inneværende periode. 

Kl.18:30 møtes nytt kommunestyre, medlemmer som er valgt inn for kommende periode 2023 - 2027

Du finner saksliste og møtedokumenter til møte med medlemmer i innværende periode her 

Du finner saksliste og møtedokumenter for konstituerende møte her

Begge møtene streames og du kan følge møtene via youtube kanalen til kommunen

Konstituerende kommunestyremøte

I konstituerende møte er det flere nyvalg som skal tas. I løpet av møte skal det velges hvem som blir Krødsherad kommunes nye ordfører og varaordfører.  Ordfører for inneværende periode, Knut Martin Glesne, vil overlevere ordførerkjede til ny ordfører umiddelbart etter at valget av ny ordfører er tatt. Deretter er det ny ordfører som vil sette seg i ordførerstolen og styre resten av møte. 

Under følger sakslisten for det konstituerende møte med møtestart kl.18:30, videre følger oversikt over nyvalgte kommunestyremedlemmer og varamedlemmer for perioden 2023-2027.

Kommunestyre saker konstituerende møte kl.18:30
Saksnummer Saker
PS 79/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 80/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
PS 81/23 Godkjenning av valg 2023
PS 82/23 Valg av formannskap for perioden 2023-2027
PS 83/23 Valg av ordfører
PS 84/23 Valg av varaordfører for perioden 2023-2027
PS 85/23 Valg av kontrollutvalg for perioden 2023-2027
PS 86/23 Valg av protokollunderskrivere for perioden 2023 - 2027
PS 87/23 Valg av representanter til fylkesmøte i KS 2023- 2027
PS 88/23 Valg av representanter til Ramfoss Kraftlag Kommunale Oppgavefellesskap 2023-2027
PS 89/23 Valg av representant til representantskapet - Ringeriksregionen interkommunalt politisk råd
PS 90/23 innkomne spørsmål og informasjon

 

Nye kommunestyremedlemmer for perioden 2023-2027

Kommunestyremedlemmer 2023-2027
Arbeiderpartiet
Åse Marit Hovden
Gustav Kalager
Odd Henning Bentsen
Hilde Ulsaker Jokerud
Therese Myrhaug
Vara 
Øyvind Jokerud
Line Slevikmoen
Bodil Svartås
Hermann Johannes Glienke
Herleik A Ødegård
Ole Jakob Jemtland
Inge Thorud
Maren Marie Aaskjær
Bygdelista Framover
Fred Løvli
Cathrine Kronstad
Stepan Ermilov
Ole Gunnar Skinnes
Gunbjørn Kjernaas
Anne Kristin Jokerud
Truls Slevigen
Ståle Løvli
Vara
Kjersti Aasen
Stina Endrerud Varild
Mona Høgli
Gunn Beate Slevikmoen Plassen
Siri Helene Olsen
Ole Ronny Langvandsbråten
Sindre Glesne
Jolanta Sadlo
Kari Ask Nore
Adriana Takacova
Martin Aasen
Høyre
Andreas Kagiavas Torp
Gøril Ødegård
Kristian Torgersen
Geir Fladhus Bottolfs
Vara
Per Kristensen
Lars Erik Hoff
Stian Skinnes Fossen
Rune Stensrud
Bjørn Svendsrud
Nina Sigrid Kagiavas Torp
Stian Andre Jokerud

Kontaktinfo

Cicilie Gammenthaler Bøsei
Politisk sekretær
E-post
Mobil 90 99 62 18