Inspisering av bygdas avløpsrør

Denne sommeren skal kommunen inspisere bygdas avløpsrør. Det er beregnet oppstart av arbeidet siste uka i mai (trolig uke 21) på Sunnvollhovet på Krøderen. 

Det er selskapet Norva24 som skal utføre jobben, og de skal operere i kommunale kummer, men de må nok også bevege seg inne på privat grunn, alt ettersom hvor ledninger er plassert.

Det vil kunne høres at avløpsrørene spyles før de kamerakjøres, noe som er normalt, det er derfor ingen grunn til å uroe seg om du skulle høre unormale lyder i røra dine.