Informasjon til vann - og avløpsabonnenter

Klikk for stort bildeInformasjon til vann- og avløpsabonnenter om fakturering av gebyr etter vannmålerinnføring

Noresund 09.05.2019

Vann- og avløpsgebyrene består av fastledd og forbruksledd.

Fastleddene vil fortsatt bli fakturert fire ganger i året som før.

Abonnenter som fra tidligere har hatt vannmåler har avlest denne til nyttår, og hele årsforbruket for det siste året er blitt fakturert i januar/februar året etter. Etter hvert som de gamle målerne skiftes ut til nye fjernavleste målere vil de nye målerne bli fjernavlest ved utgangen av hvert kvartal, og forbruket faktureres da på neste kvartal. Dette for å unngå en stor faktura i januar/februar på hele siste års forbruk.

For de abonnenter som ikke har hatt vannmåler er forbruket blitt beregnet ut fra bruksarealet på bygningen (Antall m2 x 1,3). Stipulert forbruk har vært fakturert hvert kvartal. Dette gebyret stoppes med virkedato samme som monteringsdato for ny vannmåler hos den enkelte abonnent. Dersom vannmåler monteres i siste halvdel av en termin, som allerede er fakturert, vil tilgodehavende beløp bli trukket fra på neste termin. Forbruk basert på ny måler vil deretter bli fakturert på hver termin basert på avlesning ved utgangen av hvert kvartal.

Vi vil anbefale alle abonnenter til å følge med på eget forbruk.