Informasjon til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

 Til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

Barnehagene åpner igjen for alle barn med plass fra onsdag 22.04. Vi jobber nå med smittevernveilederen som ble offentliggjort onsdag ettermiddag og som gir oss mulighet til å ta imot barna på en trygg og god måte.

Vi legger bak oss fire uker vi ikke har opplevd maken til tidligere. Det har preget oss alle! Barnehagene ble stengt for alle utenom de som har samfunnskritiske funksjoner, og i disse ukene (også i påskeuka) har vi hatt et omsorgstilbud gående. Dette tilbudet vil vare til og med tirsdag 21. april. Personalet i begge barnehagene har jobbet mye for at dette tilbudet skulle være et trygt og godt tilbud med tanke på smittevern, i tillegg til et omsorgstilbud. Vi har dermed skaffet oss nyttig erfaring og kunnskap med smittevern i barnehager.

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram vurderer kommunen at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra onsdag 22. april. Dette forutsetter at vi følger smittevernveilederen, noe vi jobber med nå og fram til åpningen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige forhåndsregler for å hindre smittespredning. Vi har som mål at det skal føles trygt for deg som forelder å sende ditt barn i barnehagen.

Før barnehagene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og RS-virus.

For å begrense smitte innfører vi nå en rekke tiltak i barnehagen slik veilederen presenterer. Dette avhenger av at vi alle, barn, foreldre og personale gjør en felles innsats og følger rådene som gis. I barnehagene vil vi være spesielt opptatt av:

 å vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask

 å ha godt renhold i barnehagen

 å vaske leker jevnlig

 å være ekstra mye ute med barna i tiden framover

 å ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

 at bare friske barn og voksne uten symptomer kan være i barnehagen

 

Barn i barnehage skal få den omsorg og trøst som de har behov for, og veilederen gir rom for dette med anbefaling om å vaske hender etter kos og trøst. Alle barnehageansatte skal ifølge veilederen gjennom opplæring i smitteverntiltak. Dette vil bli gjennomført før åpning på onsdag.

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme. Denne dialogen tar du direkte med din fastlege og barnehagen.

Det er viktig å understreke at syke personer ikke skal være i barnehagen – hverken barn eller voksne. Det understrekes at alle skal ha en symptomfri dag hjemme før de kan komme vende tilbake.

For at barnehagene skal kunne planlegge godt og riktig fram mot gjenåpningen er vi avhengig av god kommunikasjon med hjemmet. Det er viktig for oss å vite om noen av barna eller i familien er i risikogruppen og dermed ikke kan møte i barnehagen. Det er viktig at hjemmet gir beskjed dersom barnet ikke kommer til avtalt tid. Personalet i barnehagene vil bli disponert på annen måte enn vanlig for å komme smittevernveilederen i møte. Vi ser det som svært sannsynlig at åpningstiden vil bli berørt for at vi skal imøtekomme anbefalingene i veilederen, og vil komme tilbake med ytterligere informasjon fram mot åpningen.

Hvis du fortsatt har spørsmål rundt gjenåpningen av barnehagene 22. april, kan du sende ditt spørsmål til borre.jensen@krodsherad.kommune.no. Spørsmål med sensitive opplysninger tas direkte med barnehagen. Oppvekstsektoren har et tett og nært samarbeid med Helse og omsorgssektoren og kommuneoverlegen, og vi vil svare så fort vi kan på spørsmålene.

For mer informasjon: Smittevernveilederen for barnehager Informasjon til foreldre Informasjon på kommunens hjemmeside

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune