Informasjon om åpningstid i barnehage og SFO fra uke 43

Regjeringen bestemmer hvilket nivå vi som land og dermed vår kommune skal ligge på i forhold til smittevernreglement. Vi er fortsatt på gult nivå, noe som gjør at vi må følge smittevernveilederne på dette nivået. Ved et lokalt utbrudd av korona-viruset kan kommuneoverlegen bestemme at vi skal gå til rødt nivå. Vi ser at smitten blusser opp i kommuner ikke langt fra oss og minner oss om at vi alle må fortsette å være gode på smittevern dersom vi skal unngå smitten og en mulig nedstengning av barnehager og skoler. Vår kommune har så langt sluppet unna et lokalt smitteutbrudd, men kommuneoverlegen kan ikke av den grunn bestemme at vi skal gå ned til grønt nivå.

Fra mandag 19.10. (uke 43) går vi likevel tilbake til normal åpningstid for alle. Kriseledelsen i kommunen, hvor kommuneoverlegen også sitter, har nå åpnet for muligheten til å blande barn fra forskjellige kohorter morgen og ettermiddag. Vi skal prøve å holde avstand mellom barna, men begrunnelsen for å slippe opp noe er at det er ikke avgjørende i forhold til smittespredning. Dette gjør at vi nå kan ha normal åpningstid.

Det er viktig for oss å understreke at dette ikke betyr at alt er som normalt igjen, som nevnt over. Ingen ønsker en situasjon med en nedstengning som vi hadde i mars. Vi minner derfor om viktige punkter for godt smittevern: God håndhygiene, syke personer (barn eller voksne) skal ikke være i barnehagen/skolen, unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. Vi fortsetter med forsterka reinhold som følger av gult nivå i smittevern-veilederne. Voksne som følger barna må ikke gå lenger inn i barnehagen/SFO enn det som er bestemt. Grunnen til dette er at helsemyndighetene mener at det er de voksne som er hovedkilden til smittespredningen i Norge. Mer informasjon om barn og smitte finnes her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/kunnskap-om-barn-og-koronasmitte

Når vi nå åpner opp for alle med normale åpningstider vil det bli flere nærkontakter for barna og de voksne, og sjansen for økt smittespredning er tilstede. Vi mener likevel at dette er forsvarlig og har fått dette bekreftet av kommuneoverlegen. Det forutsetter at vi alle fortsetter å være gode på smittevern. På denne bakgrunn ber vi om at familiene vurderer sine behov for barnehage/SFO tidlig morgen og sein ettermiddag. Det er ikke lenger nødvendig å sende inn en søknad for utvidet plass, men vi ber om god kommunikasjon med barnehage og SFO med tanke på når barna skal benytte sin plass.

Smittevernveilederne finnes her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Vi takker foreldre for et godt samarbeid og innsats til beste for alle!

Med vennlig hilsen
Børre Jensen
Oppvekstsjef i Krødsherad kommune