Informasjon fra apotekene i Modum

Klikk for stort bildeInformasjon fra apotekene i Modum kommune til beboerne i Krødsherad, Sigdal og Modum. 

Tiltak i apotekene: 

Apotek 1 Modum:

  • Maks 5 kunder om gangen
  • Vekter sørger for at dette overholdes
  • Ordinære åpningstider

Apotek 1 Vikersund:

  • Maks 5 kunder om gangen
  • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14 grunnet bemanningssituasjonen
  • Ordinære åpningstider fra mandag 30. mars. Ny bestyrer på plass.

Vitusapotek Vikersund:

  • Maks 3 kunder om gangen
  • Kundene hentes inn en og en av personalet
  • Reduserte åpningstider: hverdager kl 10-16, lørdager kl 10-14
  • Faste ansatte og vikarer delt inn i to lag som jobber på skift for å sikre mot stenging grunnet karantene/sykdom. Vurderes forløpende hvor lenge dette tiltaket skal opprettholdes.

NB! Følg oppmerkinger og personalets instrukser i apotekene for å redusere smitterisiko i størst mulig grad.

Apotek

Restriksjoner for utlevering

Det skal gå minst 2 ½ måned mellom uttak av fast medisin, gitt at utleveringen var på tre måneders forbruk.

For insulin, metformin og prednisolon skal det kun utleveres for 1 måned.

Vent til du har igjen medisiner for 1-2 uker før du ber om ny porsjon.

Se full oversikt over restriksjoner på Statens Legemiddelverk sin nettside: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19

Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring.

Ikke oppsøk apotekene dersom du er i karantene eller isolasjon!

Be en du ikke har hatt fysisk kontakt med om å hente for deg. Send med en fullmakt:

http://www.apotek.no/Files/Filer_2013/%C3%85pne%20sider/Om%20apotek/Informasjonssikkerhet/A4_fullmakt.pdf

Ta gjerne i bruk digital fullmakt:

https://www.vitusapotek.no/livsstil-og-kosthold/resept/digital-fullmakt/a/A85009

Apotek 1 Modum og Apotek 1 Vikersund godtar også den digitale fullmakten fra Vitusapotek i denne perioden. OBS! Legitimasjonen til den man henter for skal medbringes fysisk.

Er du i en risikogruppe bør du ikke komme på apoteket selv

Til tross for tiltakene som er satt i verk, kan vi ikke garantere at det er uten smitterisiko å komme til oss.

Følg samme råd for de som er i karantene eller isolasjon. Få noen andre til å hente for deg, og send med fullmakt.

Handlehjelpen Modum

Hvis du ikke har noen du kan sende på apoteket for deg, kan du kontakte Handlehjelpen Modum på Facebook eller ta kontakt med Modum kommune på tlf 32 78 93 00, så kan de sette deg i kontakt med. Apotekene har avtalt en ordning for dette med gruppa, så ta kontakt med oss i forkant av henting, så finner vi ut av dette sammen.

Når kan jeg ringe apoteket?

Ring oss dersom Handlehjelpen Modum skal hente for deg, dersom du ikke får lagt inn bestillingen på nett og lagt inn en kommentar om det der.

Ring dersom du skal ha sendt medisiner til Sigdal eller Krødsherad, når legekontoret ikke har lagt inn bestilling om sending for deg. Men sjekk først at du ikke er for tidlig ute, og at du har gyldige resepter tilgjengelig.

IKKE ring angående lagerstatus eller for å høre om nye resepter har kommet

Bestille på nett

Alle apotekene har en løsning for å bestille på nett.

Gå inn på www.apotek1.no eller på www.vitusapotek.no.

OBS! Grunnet stor pågang har ikke apotekene anledning til å prioritere disse så høyt som man vanligvis gjør. Det kan gå 1-2 dager før man får svar om at bestillingen er klar eller under behandling. Haster det, så må man heller komme på apoteket eller ringe.

Sjekk ut lageret selv

www.apotek1.no eller www.vitusapotek.no

Det fungerer likt på begge nettsidene. Søk opp legemiddelet eller varen. Gå inn på varen. Velg Sjekk tilgjengelighet i apotek. Søk opp f.eks. Vikersund, så får du opp svar på om varen er på lager eller ikke.

Be en venn eller bekjent om hjelp til å sjekke på nett hvis du ikke får det til selv.

Sjekk selv om du har gyldige resepter

Gå inn på www.helsenorge.no og logg deg inn med Bank-ID.

Der kan du også se når du hentet ut medisiner sist. En annen måte å sjekke når du hentet sist er å se på datoen på etiketten fra apoteket.

 

Hvorfor må jeg finne ut av så mye selv?

Akkurat som resten av helsevesenet, har apotekene hatt en voldsom pågang grunnet koronaviruset. Det er derfor viktig at alle avlaster det de kan, i form av å vente til de har et reelt behov for påfyll, og ved å sjekke lager og resepter. På den måten kan vi på apotekene hjelpe de som har behov for det her og nå, og vi unngår lange køer, både i apotek og på telefon.

Den beste måten vi kommer oss gjennom denne spesielle situasjonen på, er ved at alle bidrar med å avlaste hverandre der vi kan. Vi ønsker å være her for dere hele veien gjennom, og da er vi avhengige av at alle tar forholdsregler og viser hensyn. Vi setter stor pris på alt dere bidrar med!

Hilsen alle medarbeiderne ved

Apotek 1 Modum              tlf 32 78 18 40

Apotek 1 Vikersund          tlf 32 78 18 80

Vitusapotek Vikersund    tlf 32 78 14 10