Hva er viktig for deg i den videre utviklingen av Norefjell?

Kjære besøkende eller fastboende i Krødsherad kommune.

Vil du dele dine tanker om hvordan det er å være besøkende eller være fastboende i Krødsherad kommune?

Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som er ledet av Transportøkonomisk institutt. Dine svar skal først og fremst anvendes i lokalt- og regionalt plan- og utviklingsarbeid.

For å besvare undersøkelsen kan du scanne QR-koden under, eller gå inn på nettsiden toi.no.

Formålet med spørreundersøkelsen

Denne spørreunderundersøkelsen inngår i forskningsprosjektet INNOMET, som utføres av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med kommunene i Norefjell-Reinsjøfjellområdet (Flå, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal og Sigdal).  

Målet er blant annet å skaffe kunnskap som kan bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet i regionen og å gi bedre tjenester til besøkende og fastboende. Kunnskapen skal først og fremst anvendes i lokalt og regionalt plan- og utviklingsarbeid. Les mer om prosjektet på toi.no.

Du vil få spørsmål knyttet til ulike sider ved ditt opphold og dine gjøremål i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Vi håper du tar deg tid til å besvare dette skjemaet. Vi anslår at det tar gjennomsnittlig 10 minutter å svare på skjemaet, litt avhengig om du er fastboende i en av de fem kommunene, besøkende eller bare er på gjennomreise. Vi er interessert i dine svar uavhengig hvor lang tid oppholder du deg i området. Dine svar vil ikke kunne kobles til persondata.