Høring - Lokal handlingsplan for Næringsutvikling i Krødsherad kommune

Handlingsplanen er en strategisk plan for næringsutvikling i Krødsherad kommune. Planen anerkjenner betydningen av å skape et gunstig miljø for næringslivet, og kommunens rolle som tilrettelegger for utvikling og økonomisk vekst. Sentralt i planen er samarbeid mellom kommuner, næringsliv, og regionale aktører for å styrke næringsutviklingen. Strategien fokuserer på seks satsingsområder og fem premisser, med vekt på å optimalisere arealbruk, klynger, kunnskapsbygging, innovasjon og bærekraftig utvikling.

Det legges vekt på bærekraftig næringsstruktur, infrastrukturutvikling og samarbeid mellom regionale aktører. Målet er å tiltrekke nye bedrifter, støtte eksisterende virksomheter og skape et grønt næringsliv. Strategien tar sikte på å skape flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og attraktivitet for investorer.

Videre inkluderer strategien et fokus på samarbeid og partnerskap for å møte næringslivets behov, tilrettelegge for gründere og innovasjon, samt utvikle en kunnskapsbasert økonomi. Den avslutter med en lokal handlingsplan med konkrete tiltak og ansvarlige aktører for å realisere strategien i perioden 2023-2027. Måleparametere er også identifisert for å evaluere planens suksess over tid.

Grunnlaget for den lokale handlingsplanen, er Ringeriksregionens næringspolitiske strategi kalt «Framover sammen»

Høringsdokument - Handlingsplan for næringspolitisk strategi
Tittel Publisert Type
Handlingsplan Næringspolitisk strategi (4)[1]

08.12.2023 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Handlingsplan Næringspolitisk strategi (4)[1].PDF
Framover sammen - Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen

08.12.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned np-strategi-a4-060922-web-enkeltsider.pdf

 

Kontaktpersoner

Anne Kat Håskjold akh@merinnovasjon.no, MER Innovasjon

Jørgen Moe, jorgen.moe@krodherad.kommune.no, Krødsherad kommune

 

Send inn innspill til planen

Kontaktinfo

Jørgen Moe
Kommunalsjef
E-post
Mobil 93 03 39 07