Høring av reguleringsplaner for rv.7 Ørgenvika–Lindelien

Klikk for stort bilde  Statens vegvesen har lagt ut forslag til to reguleringsplaner for rv.7 Ørgenvika–Lindelien til offentlig ettersyn 17.12.2019.

Reguleringsplanen for strekningen lengst sør ligger i Krødsherad kommune. Reguleringsplanen for strekningen lengst nord ligger i Flå kommune. Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

 

Du kan bidra
Vi har gjort et godt stykke arbeid allerede, men for å lage en best mulig plan, trenger vi din hjelp. Vi ønsker at du kommer med innspill til planen innen 19. februar 2020.

 

Innspillene må du sende til:
Statens vegvesen, Postboks1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER,
eller firmapost@vegvesen.no

 

Innspillet må du merke med :

« merknad til rv.7 Ørgenvika - Lindelien»

 

Alle plandokumentene finner du ved å følge denne lenken